Neuscorrectie

Neuscorrectie

herstel van balans en esthetisch proporties

Onze neus staat centraal in het gelaat en definieert in belangrijke mate ons uiterlijk. De neus speelt een sleutelrol in de balans en esthetische proporties van ons aangezicht. Het zal dan ook niet verbazen dat de grootte en/of de vorm van de neus een bron van frustratie en onzekerheid kan zijn en kan leiden tot een negatief zelfbeeld. 

Een neuscorrectie kan in belangrijke mate zorgen voor een herstel van de balans en esthetische proporties en zo bijdragen tot een verbetering van het zelfbeeld.

Naast het esthetische aspect speelt de neus ook een sleutelrol tijdens onze ademhaling.  De neusdoorgankelijkheid kan in zekere mate verstoord zijn ten gevolge van een aangeboren afwijking van het neustussenschot of na trauma van de neus. In dergelijke situaties zal een neuscorrectie voornamelijk een verbetering van de neusdoorgankelijkheid tot doel hebben.

Alles wat je wilt weten

Tijdens de preoperatieve raadpleging worden de wensen en verwachtingen van de patiënt nauwkeurig afgetoetst en gekoppeld aan datgene wat chirurgisch haalbaar is.

Het klinisch onderzoek is voornamelijk gericht op het evalueren van de verhoudingen van de neus ten opzichte van de overige aangezichtsstructuren en het bepalen van wat de geschikte proporties zijn. Het is hierbij belangrijk om de neus aan te passen aan het gelaat zonder een standaard, geopereerde neus te creëren. Het doel is om de eigen neus te bewaren maar zijn onvolmaaktheden te corrigeren.

Bij scheefstand van de neus en/of functionele klachten zal de stand van het septum en de grootte van de neusschelpen worden bekeken. Zo nodig kan een neus doorgankelijkheidsonderzoek worden ingepland.

Aan de hand van enkele preoperatieve foto’s en een 3D simulatie worden de doelstellingen van de ingreep uitgestippeld zodat patiënt en chirurg op één en dezelfde golflengte zitten.

Open neuscorrectie

Tijdens een open neuscorrectie zal een kleine insnede gemaakt worden ter hoogte van de columella (het smalle neussegment tussen neustip en bovenlip) en aan de binnenzijde van beide neusgaten. Op deze wijze kan het volledige omhulsel (bestaande uit huid, vetweefsel en spiertjes) van het onderliggende skelet van de neus verwijderd worden. Deze techniek stelt ons in staat op een zeer gerichte en gecontroleerd wijze aanpassingen aan te brengen ter hoogte van de kraakbeenderige en beenderige bouwstenen van de neus. Op het einde van de ingreep wordt het manteltje terug over het (kraak)beenderig skelet gedrapeerd en wordt de huid en mucosa gesloten.

Gesloten neuscorrectie

Indien slechts kleine aanpassingen dienen te gebeuren (bv. enkel een kleine dorsale hump of enkel het verfijnen van de neustip) dan kan gekozen worden voor een gesloten neuscorrectie.  Bij deze techniek zal enkel een insnede gemaakt worden ter hoogte van de neusgaten.

  • Een neuscorrectie wordt steeds uitgevoerd onder algemene narcose. 
  • Doorgaans wordt de ingreep uitgevoerd via dagopname.
  • Na de ingreep wordt een neusspalkje aangebracht ter hoogte van de neusrug. Dit dient 1 week dag en nacht ter plaatse gelaten te worden. Nadien dient u dit nog 2 weken ’s nachts te dragen ter bescherming.
  • Soms worden neuswiekjes geplaatst, welke daags na de ingreep dienen verwijderd te worden.
  • Er zullen enkele kleine hechtingen aanwezig zijn ter hoogte van de columella. deze worden op de controledag na 1 week verwijderd.
  • Er kan wat zwelling/blauwverkleuring ter hoogte van de onderste oogleden aanwezig zijn. De meeste zwelling en blauwverkleuring zal reeds na 1 week verdwenen zijn.
  • Een controleraadpleging wordt voorzien na 1 week, 6 weken en 6 maanden postoperatief.
  • Eindresultaat na een t-6-tal maanden.
TOP