Bovenste ooglidcorrectie

Fillers

EEN OPEN EN KLARE BLIK

De eerste tekenen van verouderen zijn vaak het beste zichtbaar rond de ogen.  Dit verouderingsproces kan zowel ter hoogte van de bovenste als de onderste oogleden optreden en zorgt voor een vermoeide, treurige blik.

Deze veranderingen zijn vaak een bron van frustratie en onzekerheid en kunnen zorgen voor een negatief zelfbeeld.  Een ooglidcorrectie of blepharoplastie kan in deze gevallen een oplossing bieden gezien het herstel van een open en klare blik.

Alles wat je wilt weten

Reeds op relatief jonge leeftijd kan er ter hoogte van de bovenste oogleden een teveel aan huid optreden. Dit huidoverschot is vaak te zien als een extra rolletje huid dat op of over de wimperrand komt te hangen en problemen geeft bij het aanbrengen van make-up. Bovendien kan dit huidoverschot aanleiding geven tot een zwaar gevoel ter hoogte van de oogleden en resulteren in een vermoeide blik. In vergevorderde gevallen kan het zicht verstoord zijn en kan het een oorzaak zijn van hoofdpijn. Bovendien kan dit huidoverschot gepaard gaan met het ontstaan van uitgesproken dwarse groeven ter hoogte van het voorhoofd, gezien de patiënt voortdurend de wenkbrauwen optrekt in een poging de oogleden wijder te openen.

Bij een bovenste ooglidcorrectie zal dit teveel aan huid verwijderd worden al dan niet in combinatie met het trimmen van het onderliggende vetweefsel. Het resultaat is een jongere, frisse blik met een ontspannen voorhoofd en een minder vermoeid gevoel.

Een bovenste ooglidcorrectie is een van de meest uitgevoerde plastische ingrepen en wordt niet voor niets beschouwd als een van de meest dankbare. Het is een eenvoudige ingreep met een snel herstel van de patiënt.

 • Een bovenste ooglidcorrectie wordt doorgaans uitgevoerd onder lokale verdoving, u hoeft dus niet nuchter te zijn
 • U dient de dag van de ingreep onder begeleiding langs te komen gezien u na de ingreep niet met de wagen mag rijden
 • Met een stift worden een aantal markeringen aangebracht ter hoogte van het bovenste ooglid.
 • Hierna kan u plaatsnemen op de operatietafel. De verpleegkundige zal het gelaat ontsmetten en een steriele doek over het hoofd aanbrengen.
 • Een aantal kleine prikjes zullen het bovenste ooglid verdoven. Tijdens het inspuiten van het product kan u een wat prikkend/opzwellend gevoel ervaren. Nadien zal u geen pijn meer gewaarworden.
 • Vervolgens zal dr.De Wolf het teveel aan huid wegnemen. De insnede ligt in de plooi van het bovenste ooglid. Aansluitend worden de kleine bloedvaatjes dichtgemaakt en zal de huid gesloten worden met een doorlopende onderhuidse hechting.
 • De ingreep duurt gemiddeld een 45 minuten.
 • Als verband zullen enkele kleine stripjes aangebracht worden. Deze dienen ter plaatste te blijven tot op de controleraadpleging.
 • De mate van zwelling en blauwverkleuring van de oogleden is sterk afhankelijk van persoon tot persoon. Op de 2de dag na de ingreep zal deze het meest uitgesproken zijn. Nadien zal deze geleidelijk aan terug afnemen. Na 1 week zal de meeste zwelling en blauwverkleuring verdwenen zijn.
 • Zelf kan u een aantal maatregelen nemen om deze zwelling tot een minimum te beperken:
  •  
  • Koelen: Coldpack of gewoon een zakje uit de diepvries ter hoogte van de oogleden. Geen direct contact. De eerste dag best om het uur. Vervolgens 3 tot 4maal daags gedurende de eerste 3dagen.
  • Warmte vermijden: geen sauna of te warme ruimtes, vermijden van open haard/kachel
  • Hoogstand hoofd: gebruik best de eerste dagen een extra kussen. Laat het hoofd niet afhangen.
  • Rust: Vermijd zware fysieke inspanningen, geen sport
  • Niet roken: Vermijd zowel actief als passief roken. Roken zorgt voor meer zwelling, tragere wondheling en meer kans op infectie
 • Indien u last heeft van droge ogen kan u steeds gebruik maken van kunsttranen/hydraterende oogdruppels 3 tot 4 maal daags.
 • Na 1 week komt u terug op de controleraadpleging. De stripjes en de hechting worden verwijderd.
 • Het littekentje van een bovenste ooglidcorrectie ligt juist in de plooi van het bovenste oodlid. De huid is hier zeer dun en het littekentje zal al vrij snel vrijwel onzichtbaar zijn.

  Na het verwijderen van de hechtingen dient u volgende zaken te doen om dit verder te bespoedigen:

  • 2 maal daags aanbrengen van een hydraterende zalf welke u op de raadpleging wordt voorgeschreven
  • Zonbescherming op het gedeelte van het litteken aan de zijkant van het oog.
  • Nog minstens 1 week niet wrijven in de ogen. Het nieuwe littekentje is nog zeer broos en kan bij hard wrijven weer wat open komen.

Bij esthetische ingrepen van het aangezicht is het belangrijk om het globale plaatje te bekijken en niet enkel te focussen op 1 specifieke zone.

Dr. De Wolf zal een volledige analyse van het aangezicht uitvoeren en advies verschaffen over de verschillende elementen die zullen bijdragen tot een optimaal eindresultaat.

Zo zal de verhouding van het bovenste ooglid ten opzichte van de wenkbrauw worden bekeken. Indien de wenkbrauw te laag staat, kan deze een bijkomende oorzaak zijn van volume en zwaartegevoel ter hoogte van de bovenste oogleden. Het is dan ook belangrijk om naast de ooglidcorrectie ook de positie van de wenkbrauw aan te passen. We spreken in dit geval van een wenkbrauwlift.

Hiernaast dient de positie van de oogleden ten opzichte van de oogbol en de oogkas te worden bekeken (vector). Indien het volume ter hoogte van de jukbeenderen/middengezicht afgenomen is, kan dit volume hersteld worden door middel van een filler of lipofilling van het aangezicht. Zo zal een mooie en geleidelijke overgang tussen onderste ooglid en wangen hersteld worden.

spierontspanners

Meer weten over een ooglidcorrectie?

TOP